OPS w Podkowie Leśnej

RWD
RWD

ops.podkowalesna.pl

Data realizacji: 2021-02-09

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.

Zobacz online