Organizacje

RWD
www.cusmilanowek.pl Centrum Usług Społecznych w Milanówku Centrum Usług Społecznych koordynuje działania zwane usługami społecznymi, które są realizowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej.
RWD
www.posadzkarze.com.pl Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy Organizacja powstała w 2007 roku. Założycielami są posadzkarze działający w całym kraju.
RWD
www.eneris.pl Gospodarka i przetwarzanie odpadów Sprawdź aktualny harmonogram odbierania odpadów w swojej gminie.
RWD
ops.podkowalesna.pl Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.
RWD
www.glowacki.org.pl Fundacja Centrum Kształcenia Menedżerów Misją fundacji jest wspieranie średniej i wyższej kadry kierowniczej w zdobywaniu najnowszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia menadżerskiego, zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.
RWD
www.zoo.waw.pl Miejski Ogród Zoologiczny Warszawa Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie to wielka, zielona wyspa w środku miasta, miejsce magiczne, pełne ciekawych przygód. Posiada ponad 12 000 zwierząt reprezentujących około 500 gatunków.
RWD
www.michalowice.pl Gmina Michałowice w woj. Mazowieckim Oficjalna strona Gminy Michałowice. Informacje lokalne i samorządowe, prezentacja gminy.
RWD
www.polskachemia.org.pl Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu.
RWD
www.obryte.pl Oficjalna strona Urzędu Gminy w Obrytem. Informacje lokalne, samorządowe, ogłoszenia, wydarzenia oraz inne informacje dla mieszkańców.
RWD
www.dobrzeciewidziec.org Projekt Bezpieczna Droga Ogólnopolska kampania profilaktyczna ograniczania przestępczości w ruchu drogowym - jej celem będzie zbudowanie i uwewnętrznienie postawy.
RWD
www.dzienzycia.pl Fundacja Narodowego Dnia Życia Promujemy wartości rodzinne i postawy, które pomagają lepiej żyć. Wspomagamy w funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie.
RWD
www.pipc.org.pl Polska Izba Przemysłu Chemicznego PIPC jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.
RWD
www.zwiazekpp.pl Polski Związek Handlu i Usług Pokryć Podłogowych Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca firmy i organizacje z branży pokryć podłogowych.
RWD
www.cro.ichp.pl Centralny Rejestr Operatorów CRO dotyczący operatorów urządzeń (będących systemami ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałych urządzeń), które zawierają 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów cieplarnianych.
RWD
www.warsawcharitycup.pl Turniej charytatywny tenis & squash 1 lipca 2017 roku odbędzie się pierwsza edycja Warsaw Charity Cup - pierwszego warszawskiego turnieju charytatywnego tenis & squash.
RWD
www.bds.ichp.pl Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC Baza Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazach cieplarnianych.
RWD
www.lotclassic.pl Fundacji LOT CLASSIC J.Makula & Partnerzy Fundacja skupiająca środowiska społeczne wokół idei popularyzacji lotnictwa, upowszechniania zasad moralnych i etycznych w działalności lotniczej, wsparcia finansowego młodych talentów.
RWD
www.jeevodaya.org Sekretariat Misyjny Jeevodaya Jednostka organizacyjna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego o charakterze charytatywnym powołana do organizowania pomocy na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya.
RWD
www.spch-solidarnosc.pl Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność" Sekretariat krajowej struktury branżowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", skupiającego Branżowe Sekcje Krajowe, działające w szeroko pojętej branży chemicznej.