CEN Łomża

RWD
RWD

www.cen.lomza.pl

Data realizacji: 2015-06-01

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży odpowiada na potrzeby nauczycieli przez konstruowanie trafnej oferty szkoleń, wynikającej z diagnozy potrzeb, analizy priorytetów MEN i Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

Każdego roku proponujemy różnorodne formy doskonalenia: kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty, konferencje, fora doskonalenia, kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli różnych specjalności oraz szkolenia dla rad pedagogicznych, realizowane w siedzibach szkół i placówek.

Zobacz online