Integracja sklepu internetowego z Subiekt NEXO / Subiekt GT

W oparciu o API WSDL przygotowane w naszym sklepie internetowym, realizujemy też mechanizmy automatycznej wymiany danych o stanach magazynowych z subiekta, jak też przekazujemy zamówienia złożone w sklepie do programu magazynowego.

Obsługa programu sprowadza się do uruchomienia go, co też przy instalacji ustawiamy by działo się automatycznie ze startem komputera. Program działa w tle i zgodnie z częstotliwością ustawioną w pliku konfiguracyjnym przekazuje dane.
W przypadku potrzeby przyśpieszenia integracji po wywołaniu menu aplikacji można to wykonać jednym kliknięciem.

Wszystkie realizowane operacje, są rejestrowane w dzienniku zdarzeń.

Synchronizator możemy też adaptować do potrzeb klienta, może np. generować faktury proforma i przekazywać je do klienta, czy też czytać dane z wielu magazynów.