Instytut Hotelarstwa

RWD

www.instytuthotelarstwa.pl

Data realizacji: 2015-08-20

Każdego roku prowadzimy kilkanaście projektów badawczych. Badaniami obejmujemy zarówno obszar jednego miasta czy województwa, po badania w regionach,

Zobacz online