Aforti Capital

RWD
RWD

www.aml-fiz.pl

Data realizacji: 2016-12-19

Fundusz przeznaczony jest zarówno dla instytucji i osób fizycznych, które cenią sobie skuteczne zabezpieczenia i oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych.

Zobacz online