Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

www.ops-pragapoludnie.pl

Data realizacji: 2015-05-08

Współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Zobacz online