Prager

RWD
RWD

www.prager.com.pl

Data realizacji: 2016-02-22

Frma Prager Sp. z o.o. jest nowoczesną polską firmą handlową, której działalność koncentruje się na imporcie i eksporcie produktów do sektora motoryzacji. W obecnej chwili specjalizuje się w imporcie olejów, smarów oraz płynów z Państw UE.

Zobacz online