Audyt Finansowy

RWD
RWD

www.audytfinansowy.org

Data realizacji: 2016-02-25

Kompleksowe usługi doradcze w zakresie oceny systemów zarządzania, w tym finansami zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi, unijnymi oraz krajowymi.

Zobacz online