Polservice Geo

RWD
RWD

www.geo.polservice.com.pl

Data realizacji: 2015-06-08

Firma prowadząca działalność obejmującą pełen zakres geodezji ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, monitoringu przemieszczeń oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych.

Oferuje także usługi z zakresu geologii i geotechniki inżynierskiej. Swoje usługi świadczymy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych, energetycznych, hydroinżynieryjnych, jak i kubaturowych.

Zobacz online