ITC Sales Representative

ITC Sales Representative

www.itczlin.pl

Data realizacji: 2012-03-21

Instytut Badań i Certyfikacji jest niezależną jednostką badawczą, kalibracyjną, certyfikacyjną, konsultacyjną i inspekcyjną działającą w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, certyfikacji systemów zarządzania jakością i środowiskowego oraz w zakresie normalizacji technicznej.

Zobacz online