LL-C (Certification)

LL-C (Certification)

www.ll-c.com.pl

LL-Certification jest niezależną jednostką badawczą, kalibracyjną, certyfikacyjną , konsultacyjną i inspekcyjną działającą w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, certyfikacji systemów zarządzania jakością i środowiskowego oraz w zakresie normalizacji technicznej.

Zobacz online